Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟμΕΑ) 

Για την καλύτερη συνεργασία μεταξύ της ΜΟΔΙΠ και των Σχολών του Ιδρύματος, σε κάθε Σχολή συγκροτείται Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) που απαρτίζεται από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ της Σχολής, οριζόμενα από τη ΓΣ της Σχολής, ένα από τα οποία ορίζεται ως Πρόεδρος της ΟΜΕΑ, με διετή θητεία. Σκοπός της ΟΜΕΑ είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων που αφορούν στην λειτουργία της Σχολής και η διαβίβασή τους, μέσω του Προέδρου της ΟΜΕΑ, προς την ΜΟΔΙΠ

 

Σύνθεση ΟΜΕΑ ανά Σχολή

ΟΜΕΑ ΠΜ
Δ.Μαμάης, Καθηγητής, Πρόεδρος
Χ.Γαντές, Καθηγητής
Α.Παπαδημητρίου, Αναπλ.Καθηγητής
Μ.Μαρινέλλη, Επίκ. Καθηγήτρια
Σ.Μαυρομάτης, Επίκ.Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΜΜ
Κ.Μαθιουδάκης, Καθηγητής, Πρόεδρος
Κ.Κυριακόπουλος, Καθηγητής
Σ.Πόνης, Καθηγητής
Μ.Φούντη, Καθηγήτρια
Μ.Αναγνωστάκης, Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΗΜΜΥ
Ν.Κοζύρης, Καθηγητής, Πρόεδρος
Γ.Μαστόπουλος, Καθηγητής
Α.Παναγόπουλος, Καθηγητής
Σ.Παπαθανασίου, Καθηγητής
Δ.Φωτάκης, Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΑΜ
Κ.Καρβουντζή, Αν.Καθηγήτρια, Πρόεδρος
Χ.Θεοδωρόπουλος, Επίκ.Καθηγητής
Π.Θεοδωρά, Αναπλ.Καθηγήτρια
Ι.Ν. Τερζόγλου, Επίκ.Καθηγητής
Κ.Κωστόπουλος, Επίκ.Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΧΜ
Σ.Τσιβιλής, Καθηγητής, Πρόεδρος
Χ.Κυρανούδης, Καθηγητής
Σ.Βουγιούκα, Αναπλ.Καθηγήτρια
Α.Καραντώνης, Αναπλ.Καθηγητής
Γ.Στεφανίδης, Αναπλ.Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΑΤΜ - ΜΓ
Μ.Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια, Πρόεδρος
Β.Τσιχριντζής, Καθηγητής
Χ.Πότσιου, Καθηγήτρια
Α.Στρατηγέα, Καθηγήτρια
Ι.Σπυροπούλου, Καθηγήτρια
 
ΟΜΕΑ ΜΜΜ
Δ.Δαμίγος, Καθηγητής, Πρόεδρος
Κ.Τσακαλάκης, Καθηγητής
Α.Μπενάρδος, Αναπλ.Καθηγητής
Μ.Περράκη, Αναπλ.Καθηγήτρια
Μ.Ταξιάρχου, Αναπλ.Καθηγήτρια 
 
ΟΜΕΑ ΝΜΜ
Γ.Ζαραφωνίτης, Καθηγητής, Πρόεδρος
Ε.Σαμουηλίδης, Καθηγητής
Ν.Βεντίκος, Αναπλ.Καθηγητής,
Γ.Παπαλάμπρος, Αναπλ.Καθηγητής
Γ.Παπαδάκης, Επίκ.Καθηγητής
 
ΟΜΕΑ ΕΜΦΕ
Α.Κυρίτσης, Καθηγητής, Πρόεδρος
Σ.Λαμπροπούλου, Καθηγήτρια
Ν.Μαυρόματος, Καθηγητής
Κ.Θεολόγου, Αναπλ.Καθηγητής
Γ.Τσιάτας, Αναπλ.Καθηγητής