Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (13.07.2021 - 12.07.2026)