Διαχείριση Έργων Υποδομών και Κατασκευών (Σ.Π.Μ.) (12.06.2023 - 11.06.2028)