Διεύθυνση:
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, τ.κ. 15772, Ζωγράφου
Email:
Τηλέφωνο:
+30 210-7721801
Αποστολή Email
Άλλες πληροφορίες:

Μαρία Μπανιά

Γραμματέας Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο